Bomen laten kappen

Bomen laten kappen

Het kappen van een boom is een zware maar ook juridische taak. Als u een boom wilt kappen moet u zich aan verschillende wetten en regels houden. Daarnaast kan u pas na goedkeuring van de gemeente de daadwerkelijke taak uitvoeren. 

Waar dient u rekening mee te houden

Voordat u een bedrijf uw bomen laten kappen moet u met een aantal dingen rekening houden. Waar u rekening mee dient te houden is per gemeente verschillend. Zo kan het zijn dat u bijv. in gemeente Leiden wel bomen mag kappen, maar in gemeente Haarlemmermeer niet. De vergunning die u nodig heeft is een omgevingsvergunning. 

De stappen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning

Er zijn verschillende stappen nodig voordat u überhaupt uw vergunning heeft om uw bomen te laten kappen. Deze vergunning kunt u alleen aanvragen als u eigenaar van de grond rondom de boom bent. Tijdens de aanvraag dient u uitleg te geven waarom u de boom wilt kappen, waar de boom staat en op welke manier u uw bomen laten kappen. Vervolgens is het dan aan de taak van de gemeente om daar een beslissing over te vellen. Dit duurt gemiddeld minder dan acht weken. Het kan zijn dat de gemeente meer tijd nodig heeft. Dan mag de gemeente een wettelijk verlengen met zes weken. Haalt u de boom weg omdat u op die plek wilt bouwen? Dan heeft gemeente een termijn van 26 weken. Als de gemeente een beslissing heeft gevelt dan kunnen zij een positief, negatief of geen gehoor geven. In het laatste geval wordt de aanvraag na acht weken automatisch goedgekeurd. Geeft de gemeente een negatief gehoor dan kan dit te maken hebben met: natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden of waarde voor de recreatie en leefbaarheid. Indien u toch een positieve beslissing heeft gekregen van de gemeente kan het toch zijn dat anderen bezwaar hebben. Zij kunnen dan een bezwaarschrift tekenen, dit betekent echer niet dat u moet stoppen met het bomen laten kappen. U mag wettelijk gewoon doorgaan met bomen laten kappen.

Bomen Kappen en Snoeien

U kunt terecht bij Bomen Kappen en Snoeien als het gaat om bomen kappen/verwijderen, bomen snoeien en bomen (her)planten. Via onze website kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen voor de betreffende dienst. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.bomenkappenensnoeien.nl